Voorstel onderwerp 3 IT project 2019-2020


Bedrijf *

Contactpersoon - naam *

Contactpersoon - voornaam *

E-mail adres *

GSM nummer


BTW nummer *

Facturatieadres - straat *

Facturatieadres - huisnummer *

Facturatieadres - postcode *

Facturatieadres - stad/gemeente *


Binnen welke innovatie route (domein) leunt het project het meest aan: *


Locatie uitwerking project

Ik wens maximaal .... team(s) te begeleiden

Ik wens stageplaatsen te koppelen aan het project

Zo ja, hoeveel studenten van welke afstudeerrichting?

upload je document