I-Talent 2023-2024

Overzicht van de activiteiten tijdens academiejaar 2023-2024

Seminaries en innovatieroutes

Binnen PXL-Digital staat het community-driven onderwijsmodel centraal. Deze community bestaat uit jullie, onze junior-collega’s, collega’s, bedrijven en onderzoekers. Via seminaries en innovatieroutes brengen we deze werelden samen.

innovatieroutes 3TIN seminaries 3TIN seminaries 2TIN

Externe events: hackathons, workshops, master classes, ...

Naast de seminaries die door de bedrijven op de PXL worden gegeven, organiseren bedrijven ook eigen events, workshops, hackathons, master classes, enzovoort. Deze events zijn absoluut ook een meerwaarde voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

meer info 

Internationalisering

Hoe ruimer je blik, hoe rijker je kennis en vaardigheden. Daarom is internationalisering één van de strategische doelen van PXL-Digital. Interculturele competenties zijn zeer belangrijk in een steeds diverser en internationaler wordend werkveld.

meer info