Werkplekleren
Call for cases

De graduaatsopleidingen van PXL-Digital bereiden junior-collega's in twee jaar voor op de arbeidsmarkt. Ons onderwijsmodel is community-driven, waarbij we samenwerken met lectoren, bedrijven en onderzoekers. Hierdoor hebben junior-collega's na het behalen van hun graduaatsdiploma enige startervaring.

Vanaf het begin, bij ‘Werkplekleren 1’, werken onze junior-collega's aan reële projecten. Het volledige lesaanbod van de graduaatopleiding wordt tevens hierin geïntegreerd, nl. de hard-skills van branding tot front-end development maar ook soft-skills als samenwerken, communiceren in team en presenteren.

Inschrijven

Werkplekleren 2: Reële cases 

We werken binnen ‘Werkplekleren 2’ samen met bedrijven aan reële projecten. Bedrijven dagen junior-collega's uit met moderne cases en begeleiden hen tijdens de mijlpalen.

Als bedrijf of organisatie kunt u projectvoorstellen indienen via ons ‘Call for cases’ formulier. Meerdere teams kunnen worden toegewezen aan elk geselecteerd project.

De cases worden uiteindelijk allemaal ‘naamloos’ meegedeeld aan de studenten en aangepast om studenten binnen iedere case eenzelfde flow te laten doorlopen:

 • Onderzoek (benchmarking, enquêtes)
 • Merkstrategie en identiteit (rebranding)
 • UI-ontwerp met front-end ontwikkeling.

Het resultaat is een proof of concept, geen volledig product.

 

Praktische info en timing

De projectvoorstellen worden ingediend tot 12 januari.
Via de inschrijving wordt gevraagd het projectvoorstel kort toe te lichten via probleemstelling, randvoorwaarden en de gewenste output. Extra informatie over het projectvoorstel kan je bezorgen aan de graduaatscoördinator.

Contacteer de graduaatscoördinator bij onduidelijkheden of vragen.


Milestones

 • Van dinsdag 5/12/23 - vrijdag 12/01/24: Call of proposals
 • Van maandag 14/01/24 - 19/01/24 = Bespreking projecten met indienende partijen.
 • Vrijdag 19/01 =  Bekendmaking weerhouden projecten - De projecten worden door de betrokken lectoren gescreend en geselecteerd.
 • Maandag 12/02 = Start Werkplekleren 2 - Projectvoorstelling
  • De projecten worden voorgesteld aan de junior-collega's
  • Voorlopige timing en locatie: week van 12/02 van 9u tot 12u op Corda campus.
  • Duur van het Project: 13 weken
  • Week van 27 mei = Oplevering en eindpresentatie.


Doelstelling

Tijdens het project wordt aandacht besteed aan:

 • In team werken, functioneren, evalueren, plannen en opvolgen.
 • Presentatie- en vergadervaardigheden
 • Taalvaardigheden via geschreven en gesproken opdrachten.
 • Documenteren en opleveren.
 • Projectmatig werken via het agile principe.
 • Ontwerpen en realiseren van een afgewerkt ‘Proof of Concept’.

Teams

 • De teams bestaan doorgaans uit een 5 à 6 studenten.
 • Voor een correcte evaluatie en opvolging werken de teams aan specifieke opdrachten,  gedefinieerd  door de PXL-lectoren.  Hierbij trachten we de opdrachten zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het project.

What's in it for me?

Waarom als bedrijf deelnemen aan Werkplekleren 2?

Voor bedrijven is het belangrijk dat afgestudeerde studenten de juiste vaardigheden hebben voor de huidige beroepspraktijk. Via Werkplekleren krijgen ze de mogelijkheid om in een samenwerking met het werkveld deze vaardigheden te ontwikkelen. Verder biedt het interessante opportuniteiten zoals:

 • Co-creatie met studenten en lectoren

 • Employer branding voor je onderneming bij onze studenten

 • Impact creëren op de manier van werken en denken richting het professioneel werkveld.

 • Direct contact met toekomstige werknemers en/of stagestudenten voor ‘Werkplekleren 3’ en ‘Werkplekleren 4’.


Omvang en periode

Er wordt verwacht dat er om de 14 dagen een overleg met het projectteam plaatsvindt. Verder kunnen er meerdere vormen van communicatie en afspraken voorzien worden.  Technische ondersteuning en begeleiding vanuit het bedrijf is een grote meerwaarde voor de studenten.

Week Lesweek Van/tot: Activiteit
7 1 12/02 - 13/02 Project voorstelling door bedrijven
8 2 19/02 - 20/02
9 3 26/02 - 27/02
10 4 04/03 - 05/03 Sprint review 1
11 5 11/03 - 12/03
12 6 18/03 - 19/03
13 7 25/03 - 26/03 Sprint review 2
14 / 01/04 - 02/04 Lesvrije week: paasvakantie
15 / 08/04 - 14/04 lesvrije week: paasvakantie
16 8 15/04 - 16/04
17 9 22/04 - 23/04
18 10 29/04 - 30/04 Sprint review 3
19 11 06/05 - 07/05
20 12 13/05 - 14/05
21 13 20/05 - 21/05 Sprint review 4
22 14 27/05 - 28/05 Projectverdediging

Graduaatscoördinator

Natacha Bruggen
natacha.bruggen@pxl.be