IT Project 21-22

Elk academiejaar gaat de bacheloropleiding Toegepaste informatica op zoek naar authentieke, leerrijke en creatieve projectonderwerpen voor haar laatstejaarsstudenten. Op deze pagina vind je alle praktische informatie over het IT Project. Interesse om deel te nemen? Schrijf je dan nu in!

Inschrijven

Het IT-project

PXL-Digital staat voor een community-driven onderwijsmodel. Dit betekent dat wij samen met bedrijven en onderzoekers  vernieuwend IT-onderwijs maken. Het biedt onze studenten

een innovatief en inspirerend onderwijs. Via het derdejaars IT-project werken onze studenten in team een project van a tot z af.

Er wordt aandacht geschonken aan technische ontwikkeling van het project maar ook aan documentatie, testing en communicatie. De skills en kennis, opgedaan tijdens de eerste twee jaren, passen de studenten toe in een authentiek project.

Om uitdagende projecten aan te bieden werken we samen met bedrijven. Ondernemingen dagen studenten uit met hedendaagse projecten en sturen en begeleiden de studenten gedurende het project. Als bedrijf of organisatie heb je de mogelijkheid om één of meerder projectvoorstellen in te dienen op basis van bijhorend inschrijvingsdocument. Per geselecteerd project kunnen meerdere teams toegekend worden, de keuze van de studenten speelt hierin een rol.


Een goed projectvoorstel voor het 3de jaar IT project is uitdagend en authentiek voor een hedendaagse IT’er. Het project heeft een vooraf gedefinieerd meetbaar resultaat en afgelijnde requirements. Het resultaat is geen 100% afgewerkt product maar eerder een proof of concept.


Per projectteam wordt door het departement PXL-Digital een fee van €500 (excl. BTW) aangerekend. Dit om de werkingskosten van de projectwerking mee te dragen. De projectpartners worden extra geprofileerd binnen iSpace @Corda en worden opgenomen bij de communicatie rond deze projecten. Verder is het mogelijk om bachelor projecten te laten aansluiten op IT-projecten.


man in white and black checked dress shirt holding white printer paper

Praktische info en timing

De projectvoorstellen worden ingediend tot 7 september. Via de inschrijving wordt gevraagd het projectvoorstel kort toe te lichten via probleemstelling, randvoorwaarden en de gewenste output. Extra informatie over het projectvoorstel kan je bezorgen aan de projectcoördinator. 

Contacteer de projectcoördinator bij onduidelijkheden of vragen.


Belangrijk data

Van maandag 23/08 t.e.m. dinsdag 7/09

call of proposals - De projectvoorstellen worden na het indienen samen met een lector en een verantwoordelijke van het bedrijf besproken.

          Dinsdag 14/09: 
B
ekendmaking weerhouden IT projecten - De projecten worden door de betrokken lectoren gescreend en geselecteerd.

      Vrijdag 24/09:
Projectvoorstelling - afhankelijk van de 'coronasituatie' gebeurt dit via een fysieke presentatie, een online live presentatie of een vooraf opgenomen presentatie/video.

          Vrijdag 24/09: 
Project keuze voor studenten

      Dinsdag 28/09: 
Toekenning studenten aan projecten + projectgroepen

          vrijdag 1/10:
Start van het projectwerk:
4 weken = 1 dag/week op vrijdag
8 weken = 2 dagen/week op donderdag en vrijdag
Zie 'omvang en periode' onderaan voor meer details.

Donderdag en vrijdag 13 en 14 januari: 
Eindpresentatie, projectenbeurs en oplevering. Meer informatie volgt.

        

black and white typewriter on green textile

Doelstelling

Tijdens het project wordt aandacht besteed aan:

 • in team werken, functioneren, evalueren, plannen en opvolgen.

 • het gebruik van presentatie- en vergadertechnieken.

 • taalvaardigheden via geschreven en gesproken opdrachten.

 • het ontwikkelen via het DevOps principe.

 • projectmatig werken in teamverband van analysefase naar programmeerfase tot implementatiefase.

 • documenteren en opleveren.

 • projectmatig werken via het agile principe.

 • het ontwerpen en realiseren van een Proof of Concept.

Teams

De development teams bestaan doorgaans uit een 7-tal studenten waarvan typische 6 full-stack developers en 1 tot 2 studenten vanuit de SWM (softwaremanagement) richting. 

De development teams worden ondersteund door een operation team. Dit team zijn studenten van de SNB (systeem en netwerk) richting.  De operations teams ondersteunen de development teams en verzorgen de nodige infrastructuur in samenspraak met team en bedrijf. 

Voor een correcte evaluatie en opvolging werken de teams aan specifieke opdrachten, gedefinieerd door de PXL-lectoren.  Hierbij trachten we de opdrachten zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het project.

selective focus photography of people sits in front of table inside room

What's in it for me?

Waarom als bedrijf deelnemen aan het IT-project?

Voor het bedrijfsleven is het belangrijk dat er voldoende ICT-studenten afstuderen en dat hun vaardigheden aansluiten bij de huidige beroepspraktijk.  Onze ervaring leert dat de beste partner om dit te realiseren de bedrijven zelf zijn. Via het IT-project maken studenten kennis met het werkveld en met jouw onderneming.

Deze samenwerking biedt je ondernming de kans om bij te dragen aan ontwikkeling van student en onderwijs.

 

Het IT-project:

 • geeft nieuwe technologieën en jouw expertise een plaats in het onderwijs

 • zorgt voor een co-creatie met studenten en lectoren

 • brengt naamsbekendheid van je onderneming bij onze studenten

 • biedt direct contact met toekomstige werknemers

 • brengt je in contact met onze bijna afgestudeerden op de projectenbeurs


Omvang en periode

Er wordt verwacht dat er minstens om de 14 dagen een overleg met het projectteam plaatsvindt. Verder kunnen er meerdere vormen van communicatie en afspraken voorzien worden.  Technische ondersteuning en begeleiding vanuit het bedrijf is een grote meerwaarde voor de studenten.


Week Les
week
Van/tot: ActiviteitIT project
38 1 20/09 - 24/09 Vrijdag 24/09 = Project voorstelling door bedrijven
39 2 27/09 - 01/10 IT project 1 dag/week
Vrijdag 01/10
40 3 04/10 - 08/10 IT project 1 dag/week
Vrijdag 08/10
41 4 11/10 - 15/10 IT project 1 dag/week
Vrijdag 15/10
42 5 18/10 - 22/10 IT project 1 dag/week
Vrijdag 22/10
43 6 25/10 - 29/10 IT project 2 dagen/week
Donderdag 28/10
Vrijdag 29/10
44 / 01/11 - 05/11 Lesvrije week. Activiteiten IT project in samenspraak met studenten en verantwoordelijke lector.
45 7 08/11 - 12/11 Donderdag 11/11 = vrije dag
Vrijdag 12/11 = vrije dag
46 8 15/11 - 19/11 IT project 2 dagen/week
Donderdag en vrijdag
47 9 22/11 - 26/11 IT project 2 dagen/week
Donderdag en vrijdag
48 10 29/11 - 03/12 IT project 2 dagen/week
Donderdag en vrijdag
49 11 06/12 - 10/12 IT project 2 dagen/week
Donderdag en vrijdag
50 12 13/12 - 17/12 IT project 2 dagen/week
Donderdag en vrijdag
51 13 20/12 - 24/12 IT project 2 dagen/week
Donderdag en vrijdag
52 / 27/12 - 31/12 Lesvrije week. Activiteiten IT project in samenspraak met studenten en verantwoordelijke lector.
1 / 03/01 - 07/01 Lesvrije week. Activiteiten IT project in samenspraak met studenten en verantwoordelijke lector.
2 14 10/01 - 14/01 IT project 2 dagen/week
Donderdag en vrijdag.
Projectverdediging + projectenbeurs (meer details omstreeks november)

Projectcoördinator

Lode.vanhout@pxl.be