Bachelor project 2024-2025

Elk academiejaar dienen onze laatstejaars junior-collega's een bachelor project uit te werken tijdens een stage van 12 weken (in de opleiding Toegepaste informatica) of 14 weken (in de opleiding Elektronica-ICT).

Via de stage willen wij het werkveld praktijkgerichte en zo bekwaam mogelijke afgestudeerden aanbieden. Wij zijn er van overtuigd dat een dergelijke stage voor de studenten een blijvende en bijzonder nuttige ervaring is.

Met deze pagina willen wij graag de opzet, de doelstellingen, de inhoud, en de begeleiding van de stage verduidelijken


  
two women talking while looking at laptop computer

Opzet

Stages zien wij als een gelegenheid voor de studenten om, voor het verlaten van onze hogeschool, kennis te maken met o.m. de praktische organisatie van een bedrijf of instelling, de werking, het werkmilieu, het werkritme en de menselijke verhoudingen.

person holding pencil near laptop computer

Doelstellingen
Het doel van de stage is de kennis opgedaan in de opleiding, omzetten en/of inoefenen in de praktijk. Het is belangrijk dat de opgedragen werkzaamheden geen zuiver uitvoerende taken zijn, maar zo opgevat worden dat ze de student nieuwe vaardigheden bijbrengen die relevant zijn voor zijn/haar opleiding. De stage dient aan te sluiten bij de specifieke opleiding en afstudeerrichting van de student zijnde Application Development: Full Development, Artificiële Intelligentie, Software Management, Systems & Networks of Elektronica-ICT.


Inhoud

Stageopdracht

De stageopdracht dient een goed afgelijnde hoofdopdracht te zijn (dit kan een onderdeel zijn van een grotere opdracht), eventueel aangevuld met enkele kleinere opdrachten of nevenopdrachten. Aan de hoofdopdracht werkt de student gedurende de ganse stage. Stageopdrachten die ingediend worden voor 1  oktober 2024 worden mee opgenomen voor het handshake event. Later kunnen nog opdrachten doorgegeven worden die nog aan studenten worden gecommuniceerd via Blackboard.

Onderzoeksopdracht

Tijdens de stage dient de student een voor hem/haar (en liefst ook voor het bedrijf) nieuw kennisgebied te onderzoeken. Dit onderzoeksthema dient opgenomen te worden in het eindwerk en betreft een onderzoek dat leidt tot het vergaren van diepgaande kennis voor het oplossen van een praktijkprobleem/vraag. Enerzijds kan de opdracht zich situeren in het kader of in het verlengde van de stageopdracht; anderzijds kan het bedrijf ook zelf een specifieke onderzoeksopdracht aanbrengen.

Binnen één stageopdracht kan het bedrijf meerdere voorstellen tot onderzoek hebben waarbij de student de keuzevrijheid heeft.

Een bespreking van de onderzoeksopdracht of een wijziging in het onderzoeksthema wordt best besproken met de bedrijfspromotor en de hogeschoolpromotor in de beginfase van de stage.

hands formed together with red heart paint

Individu/team

Bij het uitvoeren van de stage is het mogelijk dat de student opgenomen wordt in een team van ontwikkelaars: het werk van de student dient steeds op zichzelf te staan en de uitwerking/realisatie moet alleen door hem/haar zijn uitgevoerd.

Indien meerdere studenten (max. 2) aan eenzelfde project werken, dient het project als één geheel benaderd te worden en dient duidelijk voor iedere student te worden aangegeven aan welk onderdeel hij/zij een bedrage levert.selective focus photo of brown and blue hourglass on stones

Duur

Toegepaste Informatica:

De stage wordt georganiseerd gedurende 12 weken.

  • In periode 1: semester 1 van het academiejaar: 30 september 2024  - 10 januari 2025.

  • In periode 2: semester 2 van het academiejaar: 24 februari 2025 – 30 mei 2025.


Elektronica-ICT :

De stage wordt georganiseerd gedurende 65 werkdagen (13 à 14 weken). De studenten mogen steeds een week eerder starten en langer doorwerken om aan het juiste aantal dagen te komen. Volgende data worden minstens verwacht:

In periode 1: semester 1 van het academiejaar: september  -   januari.

In periode 2: semester 2 van het academiejaar: februari  – juni.


two people sitting during day

Begeleiding

De stage behoort tot het curriculum van de opleiding en bestaat uit 3 delen (het stageverloop (stage- en onderzoeksopdracht), het eindwerk en de verdediging voor een externe jury) waarbij in de uitwerking/realisatie van de stage de nodige begeleiding aangeboden wordt.

Vanuit de hogeschool worden de stages begeleid door hogeschoolpromotoren (lectoren): hiervoor zullen zij o.a. minstens 2 maal een stagebezoek brengen op de stageplaats waarbij zij overleg hebben met de bedrijfspromotor en de student. Bij vragen/problemen of gewenste besprekingen kunnen de hogeschoolpromotoren altijd gecontacteerd worden.

Van de bedrijven wordt verwacht dat zij voldoende technische ondersteuning bieden aan de student: binnen het bedrijf is de bedrijfspromotor het aanspreekpunt voor de student waar hij terecht kan met zijn technische vragen, met wie hij minstens meermaals per week een feedbackmoment inplant.

De bedrijfspromotor en hogeschoolpromotor zullen in overleg instaan voor de opvolging van de stage, voor de evaluatie  en deel uitmaken van de jury bij de verdediging.two person shaking hands near white painted wall

Handshake Event

Het Handshake Event heeft als doel bedrijven en laatstejaarsstudenten uit de professionele bacheloropleidingen met elkaar in contact te brengen in functie van het zoeken naar een stageplaats.

Tijdens het event kan er uitgebreid over de interesses van de studenten in de doorgestuurde bachelorprojecten gesproken worden.     


Save the date: 
Donderdag 10 oktober 2024
man in black suit standing on green floor

Kick-off

Toegepaste Informatica:

Voor de aanvang van de stage organiseren we een kick-off moment waar er wordt besproken wat er voor, tijdens en na de stageperiode verwacht wordt van de student, de bedrijfspromotor en de hogeschoolpromotor. Het is daarenboven een netwerkmoment waar bedrijfspromotoren en hogeschoolpromotoren met elkaar kennismaken.

Slides presentatie kick-off

 

Elektronica-ICT :

Na 2 weken werkervaring, met focus op het analyseren van de opdracht, organiseren we een kick-off moment. Enerzijds wordt er  informatie over het stageverloop en de evaluatie gegeven aan alle bedrijfspromotoren. Anderzijds presenteren de studenten hun opgestelde plan van aanpak. We rekenen hierbij op jullie feedback, ideeën en tips die ze kunnen integreren in hun onderzoeksopdracht.

De kick-off maakt integraal deel uit van onze stagewerking.


person walking holding brown leather bag

Stageopdrachten

Via onderstaande knop kunnen stageopdrachten worden doorgegeven.

Alle doorgestuurde opdrachten worden door onze opleiding nagekeken en indien nodig bijgestuurd.

Bedrijven die deelnemen aan het handshake event dienen ten laatste op 22 oktober stageopdrachten door te sturen. Na deze datum kunnen we niet garanderen dat de opdrachten nog op tijd naar de studenten gecommuniceerd kunnen worden.                       Ingave                     Stageopdrachten              

Contact

Stagecoördinatoren:

Toegepaste informatica: marijke.willems@pxl.be

Elektronica-ICT: bart.stukken@pxl.be