I-talent 2019-2020 Semester 2


Bedrijf *

Naam contactpersoon *

E-mail adres

Wij bieden seminaries aan voor volgende afstudeerrichting(en)

Mogelijke topic(s)

Omschrijving

Maximum aantal toegelaten studenten

Niveau voorkennis

Indien voorkennis vereist, omschrijf:

Wij kunnen een seminarie aanbieden op één van volgende data (duid de voor u beschikbare data aan): *

Dit seminarie kan doorgaan