Bevraging seminarie Qframe: 20/12

Naam + Voornaam

Ik heb nieuwe kennis en inzichten opgedaan tijdens het seminarie

De inhoud van het seminarie was goed te begrijpen.

De inhoud van het seminarie beantwoordde aan mijn verwachtingen.

Wat vond je positief aan het seminarie?

Werd je voldoende betrokken en was er ruimte voor vragen en bedenkingen?

Wat kan er nog verbeterd worden aan het seminarie?

Welke andere bedenkingen of suggesties heb je nog?