Seminarie: Refleqt

Cypress / Playwright

Inschrijven

Een praktijk gerichte workshop waarin we een basis overlopen over testing en teststrategie. Hierin komen de 7-testprincipes aan bod komen en komen ook verschillende test levels ter sprake. In het praktijk gedeelte van de workshop zullen we met behulp van cypress, of playwright een test framework opzetten voor een demo applicatie. Om de applicatie te kunnen valideren zullen zowel de Front-End als de Back-end getest moeten worden.

Bedrijf

Refleqt
Nick Van Dyck

Specialisatie

AON / SWM
max: 25

Praktisch

22 November 2023
13:30 - 17:30
B122

Voorkennis

JavaScript / Typescript

Voorbereiding

Geen