Seminarie: Konsolidate

Solid

Inschrijven

Solid (mede bedacht door Tim Berners Lee) is een nieuwe technologie, gebaseerd op bestaande W3C standaarden. 

De basisidee is om data en applicaties los te koppelen van elkaar, en de data te plaatsen onder diegene die er controle over behoort te hebben. 

Concreet betekent dit dat je met deze technologie GDPR volledig en netjes kan invoeren, en dat personen een volledige datacontrole hebben a.d.h.v. persoonlijke datakluizen.

De mogelijke implicaties van deze paradigma-shift zijn enorm groot, en creëert enorm veel opportuniteiten in het kader van data-innovatie (voor alle sectoren, zoals health, hr, education, government, finance, entertainment,...). 

Vlaanderen (onder meer via het relanceplan) wil pionieren met deze technologie, en een wereldspeler hierin zijn.

Topics:

  • Wat is solid + aantal use cases

  • Maak je eigen datapod

  • Maak een solid app

Bedrijf

Konsolidate
Christophe Cop
Ward Driesen

Specialisatie

 AON / all
max: 25

Praktisch

15 december 2021
13:30 - 17:30
Online via MS Teams

Voorkennis

Geen
 

Voorbereiding

Geen