Innovatieroutes

Academiejaar 2021-2021

De afstudeerrichtingen per innovatieroute:

  • AI: AON; dus alle niet AON-AI'ers met interesse in AI

  • AR/VR: AON, AON-AI

  • UI/UX: AON, AON-AI

  • Low Code: AON, AON-AI, SWM

  • Cloud/Security: SNB

  • BI / CRM: SWM, AON'ers met interesse in de business component

We betrachten een gelijke verdeling over de verschillende innovatieroutes.

We werken toe naar een groepsgrootte van ongeveer 20 studenten voor alle innovatieroutes. Op sommige innovatieroutes kan een kleiner of groter maximum aantal inschrijvingen staan, ingegeven door de gekozen locatie, beschikbare apparatuur en heersende Covid-19-maatregelen.

Indien nodig zal er een herverdeling gebeuren. De bevestiging die je na inschrijving ontvangt geldt dus enkel als bevestiging dat je je voor deze innovatieroute hebt opgegeven en houdt geen rekening met een eventuele herverdeling.