Verdediging bachelorproeven Toegepaste informatica 2018-2019 2de zittijd


Bedrijf

Voor- en achternaam deelnemer

E-mail adres

Naam stagiair

Zal aanwezig zijn op de juryverdediging op 3 september 2019

Zal aanwezig zijn op de netwerklunch tussen 11u30 en 13u30

Eventuele vragen of opmerkingen