Verdediging bachelorproeven PXL-IT 2017-2018 2de zittijd


Bedrijf

Achternaam

Voornaam

E-mail adres

Naam stagiair

Zal aanwezig zijn op de juryverdediging van 04/09/2018

Zal aanwezig zijn op de netwerklunch tussen 11u30 en 13u30

Eventuele vragen of opmerkingen