PXL-Digital: Crossroads Event Toegepaste Informatica 2019-2020


Naam *

Voornaam *

Klasgroep *

Ik kies voor volgende keuzetrack *


Het crossroads event is een goed initiatief *

Tijdens het plenaire gedeelte kreeg ik voldoende informatie *

Tijdens de toelichtingen rond Application Development kreeg ik voldoende informatie *

Tijdens de toelichtingen rond Systems en Networks kreeg ik voldoende informatie *

Tijdens de toelichtingen rond Software Management kreeg ik voldoende informatie *

Tijdens de toelichtingen rond AI kreeg ik voldoende informatie *

Indien anders, specificeer:

Het Crossroads event heeft mijn keuze voor een track beïnvloed *

Tijdens het netwerkevent was er voldoende tijd en ruimte voorzien om contacten te leggen *

Naar volgende edities toe kunnen volgende punten aangepast/verbeterd worden


Ik heb de thalento test ingevuld

Waarom niet?