Handshake 2019 - bevraging


Voornaam

Naam

Bedrijf

E-mail


De uitnodiging voor de handshake werd tijdig verspreid

Opmerkingen

De werking van de handshake is duidelijk toegelicht.

Opmerkingen

De locatie was goed bereikbaar en goed gecommuniceerd

Opmerking

Het gebruik van het digitale CV systeem werd voldoende toegelicht

Opmerkingen

Het gebruik van het digitale CV systeem was een toegevoegde waarde

Opmerkingen


Met hoeveel studenten (ongeveer) heeft u een positief gesprek gehad?

Er werd voldoende tijd voorzien om elk project voor te stellen

Opmerkingen

De studenten waren voldoende voorbereid.

Opmerkingen

Het handshake event is een goed initiatief

Opmerkingen

Overige bemerkingen of suggesties