Handshake 2017 - bevraging


Voornaam

Naam

Bedrijf

E-mail


De uitnodiging voor de handshake en breakout werd tijdig verspreid

Opmerkingen

De werking van de handshake is duidelijk toegelicht.

Opmerkingen

De locatie was goed bereikbaar en goed gecommuniceerd


Met hoeveel studenten (ongeveer) heeft u een positief gesprek gehad?

Er werd voldoende tijd voorzien om elk project voor te stellen

Opmerkingen

De studenten waren voldoende voorbereid.

Opmerkingen

Het handshake event is een goed initiatief

Opmerkingen

Overige bemerkingen of suggesties