Bevraging jury bachelorproeven toegepaste informatica


Naam

Voornaam

Bedrijf

De uitnodiging werd tijdig verspreid

De ontvangst @PXL was goed geregeld

De werking van de jury werd duidelijk toegelicht

De documenten die u ter beschikking kreeg voor het juryexamen waren duidelijk opgesteld

De tijd die voorzien is voor het voorstellen van elk project was:

Indien u te kort/te lang heeft aangeduid bij de vorige vraag, hoe lang zou u voorzien voor de het voorstellen van het project?

Is dit het niveau dat u algemeen verwacht van een professionele bachelor?

De manier van beoordelen is goed

De lunch voor/na het juryexamen is een goed initiatief

Opmerkingen


De diverse stappen om te komen tot de stageopdracht verliepen vlot

Het afsluiten van het stagecontract verliep vlot

Het stagecontract bevat alle noodzakelijke elementen

Indien niet akkoord bij vorige vraag: welk item/items ontbreekt/ontbreken?

U wist op voorhand duidelijk wat van u verwacht werd als stagebedrijf/bedrijfspromotor

Indien niet akkoord bij de vorige vraag: over welk item heeft u onvoldoende informatie ontvangen?

Was u aanwezig op de kick-off ter voorbereiding van de stage?

De hogeschoolpromotor heeft de student(en) goed begeleid

De evaluatie van de stage, in samenspraak met de hogeschoolpromotor van de hogeschool, verliep vlot

Indien u interesse hebt in het begeleiden van één of meerdere stages tijdens het eerste of tweede semester van academiejaar 2019-2020, gelieve dat dan hier te vermelden

Opmerkingen