IT Project 2019-2020

 

Elk academiejaar zijn wij, de projectcoördinatoren, op zoek naar authentieke, interessante, leerrijke en creatieve projectonderwerpen voor onze junior collega’s (laatstejaars studenten IT).

Odoo - Sample 1 for three columnsWerkwijze

Als bedrijf of organisatie heb je de mogelijkheid om één of meerdere projectvoorstellen in te dienen op basis van het bijhorende  inschrijvingsdocument. De voorgestelde cases worden door het projectteam doorgelicht en geselecteerd aan de hand van de opgenomen criteria. Per geselecteerd project kunnen meerdere teams voorzien worden, de keuzes van de studenten spelen hierin ook een rol. 

 

Per projectteam dat effectief een project gaat uitwerken wordt door het departement PXL-Digital een fee van €500 (excl.BTW) aangerekend. Dit om de werkingskosten van de projectwerking mee te dragen.  De projectpartners worden extra geprofileerd binnen iSpace @Corda en worden meegenomen bij de communicatie rond deze projecten.  Verder is het natuurlijk ook mogelijk om bachelor projecten te laten aansluiten op de IT-projecten.

Odoo - Sample 2 for three columns

Praktische info en timing

De voorstellen kunnen worden ingediend aan de hand van het inschrijvingsdocument en dit ten laatste op vrijdag 21/06/2019. Hierin kan de opdracht best kort worden toegelicht met onder meer de technische aspecten die aan bod zullen komen alsook de taken die passen binnen de drie verschillende afstudeerrichtingen. Contacteer de projectcoördinatoren bij onduidelijkheden hieromtrent. 

In de week van 24/06/2019 worden de cases gescreend door het projectteam , waarop eind die week een terugkoppeling plaatsvindt. 

In de week van 16/09/2019 worden de geselecteerde projecten door de opdrachtgevers (bedrijven, organisaties) gepitched aan de juniorcollega’s (studenten), waarna zij zich gaan inschrijven op de verschillende projecten.  

Tijdens de week van 30 september wordt bekendgemaakt welke projecten voldoende inschrijvingen van juniorcollega’s hebben om door te kunnen gaan. Niet geselecteerde projecten worden herbekeken om uit te voeren binnen het 2dejaars project, of binnen het kader van I-Talent. 
Odoo - Sample 3 for three columns

Omvang en periode

Van de projecten die geselecteerd zijn, wordt verwacht dat er minstens om de 14 dagen een overleg met de projectteams en de opdrachtgever plaats heeft. Verder kunnen er meerder vormen van communicatie en bijkomende afspraken voorzien worden.

Week van:
Projectwerking:
07/10/2019
2,5 d/week (woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag)
14/10/2019
2,5 d/week (woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag)
21/10/2019
2,5 d/week (woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag)
28/10/2019 Herfstvakantie
04/11/2019
2,5 d/week (woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag)
11/11/2019   2,5 d/week (woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag)
07/11/2019
2,5 d/week (woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag)
18/11/2019
2,5 d/week (woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag)
25/11/2019
2,5 d/week (woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag)
02/12/2019
2,5 d/week (woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag)
09/12/2019
2,5 d/week (woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag)
16/12/2019
2,5 d/week (woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag)
23/12/2019 Kers tvakantie
30/12/2019 Kerstvakantie
06/01/2020
2,5 d/week (woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag)

Odoo - Sample 1 for three columns

Doelstelling

In dit project wordt enerzijds aandacht besteed aan: 

  • in team leren werken, functioneren, evalueren, plannen en opvolgen

  • het gebruiken van presentatie- en vergadertechnieken

  • communication skills: via geschreven en gesproken opdrachten worden de taalvaardigheden   verder verfijnd en aangescherpt.

Anderzijds wordt vanuit de IT kant gewerkt aan het ontwerpen en realiseren van een Proof of Concept (of verder), via het DevOps principe. De juniorcollega’s werken projectmatig en in teamverband aan de toepassing vanaf de analysefase over de programmatiefase tot en met de implementatiefase.
Odoo - Sample 2 for three columns

Teams

De DevOps teams worden samengesteld uit juniorcollega’s uit de 3 verschillende afstudeerrichtingen, ieder team krijgt ook een teamcoach vanuit het departement PXL-Digital. 

De meeste teams bestaan uit een 8-tal juniorcollega’s, waarvan de typische verhouding ongeveer 3-4 AppDevs, 2-3 Infra’s, en 1-2 Software Managers. 

Om de evaluatie en opvolging van de vele verschillende projecten te stroomlijnen, dienen de teams ook te werken aan specifieke opdrachten, gedefinieerd door het departement PXL-Digital en aanvullend op het 3 IT project.