I-Talent sessies 2018-2019

Innovatieroutes & algemene seminaries

Seminaries en Workshops in 2018-2019

Voor de laatstejaarsstudenten bieden we vanaf volgend academiejaar de I-Talent sessies aan binnen een aantal innovatieroutes. Elke laatstejaarsstudent kiest bij de start van het 3 de  jaar één route.

Daarnaast kunnen ook nog andere topics aan bod komen in meer algemene seminaries of workshops.

De sessies worden gepland op de woensdagen van het eerste semester (september - januari). Voor de laatstejaarsstudenten is het eerste semester opgesplitst in twee kwartalen; kwartaal 1 van 17 september tot 10 november, en kwartaal 2 van 26 november tot 26 januari. Tijdens de herfstvakantie (29/10 - 3/11) en tijdens de examenweken (12/11 - 24/11) zijn er geen sessies mogelijk.

Seminaries en Workshops binnen een innovatieroute 

Onderwerpen 


De innovatieroutes zijn:
 

 • Blockchain

 • AR/VR

 • AI &  Robotics

 • IoT

 • Security

 • Cloud

 • Software Quality, testing & compliance   

 • BI , Big Data, CRM, Projectmanagement

Planning

De sessies die binnen de innovatieroutes vallen zullen gepland worden op de woensdagen van kwartaal 1, startend vanaf 3 oktober. Dit zijn dus de woensdagen  3, 10, 17 en 24 oktober.

Opzet

Een innovatieroute zal ongeveer 18 u. in beslag nemen. Dit wordt gevolgd of valt gedeeltelijk samen met een mini-project waarin de aangeleerde materie in de praktijk wordt omgezet. In dit mini-project kan een bedrijf ook een rol als coach op zich nemen (niet verplicht).

Voorbeeld 1:

 • Eerste woensdag: inleidende sessie van 3 u. en een workshop van 3 u.

 • Tweede woensdag : gevorderde sessie van 2 u. en workshop van 4 u.

 • Derde woensdag: gevorderde sessie van 2 u. en workshop van 4 u.

Voorbeeld 2:

 • Eerste woensdag: inleidende sessie van 4 u. en workshop van 2 u.

 • Tweede & derde woensdag: project

Verdere varianten van deze voorbeelden zijn mogelijk.

Het is mogelijk dat alle sessies van een innovatieroute worden verzorgd door één bedrijf, maar het kan ook een combinatie zijn van meerdere bedrijven.

Algemene seminaries en workshops (buiten een innovatieroute)

Onderwerpen

Maar ook buiten deze innovatieroutes kunnen sessies aangeboden worden,  bijvoorbeeld in het domein van Mobile development, Web  Development, Devops, nieuwe technologieën, enzovoort. 
Deze seminaries kunnen toegespitst worden op specifieke afstudeerrichtingen of opengesteld worden voor alle studenten. 

Planning

Deze algemene sessies zullen gepland worden voor of na de innovatieroutes. 


Insturen voorstel I-Talent-sessie

Gelieve via onderstaande link aan te geven op welke wijze jullie willen meewerken aan de seminaries en workshop in 2018-2019.
Bevraging