I-Talent Seminarie: RealDolmen

Datastructuren

Overzicht van veel gebruikte datastructuren (arrays, lists, hash tables, trees, …) en een vergelijking wanneer welke structuur de beste performance biedt.
Een invulling van hoe deze structuren gebruikt worden binnen de Java Collection en Java Map APIs.
Afhankelijk van de duur/interesse wordt er geëindigd met iets exotischere structuren zoals Skip lists, Bloom filters en van Emde Boas Trees.


Voor welke groep studenten?

AON

Aantal toegelaten studenten

40

Bedrijf

Realdolmen

 Website

Praktisch

28/04/2020

08u30 - 11u00

Locatie: Gebouw G - EG516


Vereiste voorkennis:

  •  

Voorbereiding:

/