I-Talent Seminarie: Alten

Risk Based Testing

Risk Based Testing strategie obv een PRA:

Omdat softwarefouten grote gevolgen kunnen hebben voor uw bedrijfsvoering, is het noodzakelijk om wijzigingen en IT projecten goed te testen. Gezien de beperkte hoeveelheid tijd en geld voor het testen, dienen er keuzes te worden gemaakt. Omdat niet het vinden van fouten, maar vooral het afdekken van risico’s belangrijk is bij testen, kunnen deze keuzes het beste gemaakt worden op basis van een product risico analyse (PRA).

Middels de PRA wordt aan ieder systeem- of procesonderdeel (de ‘producten’) een risicolabel gekoppeld. Per risicolabel wordt vervolgens een eigen testaanpak (Risk Based Testing) bepaald. Hierdoor wordt de druk op het kritieke pad beperkt en worden de meest risicovolle onderdelen het meest diepgaand en als eerste getest.


Voor welke groep studenten?

SWM

Aantal toegelaten studenten

30

Door Alten

www.alten.be

Vereiste voorkennis

geen

   Voorbereiding voor de studenten

   Geen


   Praktisch:

   Datum: 10/01/2018

   Tijdstip: 09u00 - 12u00

   Locatie:@PXL-IT: B151