Jobcoaches @PXL-IT

Om de tweedejaarsstudenten PXL-IT voor te bereiden op de arbeidsmarkt, organiseren de taallectoren in het kader van het vak Communication Skills interactieve sessies met een jobcoach. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Jobcoachsessies

In de week voor de jobcoachsessie werken de studenten in de les rond schriftelijk en mondeling solliciteren. De focus ligt vooral op het cv en de voorbereiding van het sollicitatiegesprek.

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Authentiek leren

Met het oog op authentiek leren willen we de studenten echter ook zoveel mogelijk in contact laten komen met de praktijk. Voor die praktijktest doen we een beroep op enkele rekruteerders van IT-bedrijven. Dit jaar ontvangen we Cegeka, Deloitte, Devoteam, Mediaan, Ordina en Osudio.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Solliciteren

Aan de studenten wordt gevraagd om bij de jobcoachsessie hun cv mee te brengen. De jobcoaches voeren een kort sollicitatiegesprek met enkele studenten zodat zij, en de studenten die zich in het publiek bevinden, zicht krijgen op het soort vragen waaraan ze zich zoal kunnen verwachten. Als opleiding zijn we ervan overtuigd dat een dergelijke oefening het leerproces van onze studenten zal verrijken en verdiepen.