iTalent

Innovation & Student Engagement

Odoo afbeelding en tekstblok

Doelstelling

Dit opleidingsonderdeel zorgt voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze junior-collega’s in functie van de X-Factor. Onze junior-collega’s gaan actief op zoek naar nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes. Ze verruimen hun perspectief op IT in een business en internationale context. Ze werken projectmatig, systematisch en multidisciplinair vanuit een ken-doe mentaliteit waarbij onderzoek, innovatie en ondernemend handelen centraal staan. Ze tonen engagement en empassie en versterken hierbij hun persoonlijk netwerk en het netwerk van PXL-IT. Ze reflecteren over hun persoonlijk groeipad, versterken bestaande en verwerven nieuwe competenties.

De junior-collega legt een e-portfolio aan met daarin een persoonlijke en doelgerichte verzameling van materiaal dat zijn inspanningen, vooruitgang en prestaties in een bepaald domein weergeeft. Een portfolio is dus een doordachte selectie van bewijsmateriaal. Daarnaast is de reflectie, zowel over de activiteiten als over het eigen eerproces noodzakelijk. Het portfolio heeft als doel de junior-collega te laten reflecteren over de voortgang van het eigen leerproces als beginnend professional.

Vraag een iTalent project aan!