Handshake Event

Elektronica ICT

2019-2020

07/11/2019 - 18u00 - 21u00

Hogeschool PXL- Gebouw D (congress)

Om praktische redenen worden er maximum 65 plaatsen voorzien   

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Zoektocht naar een stageplaats

Het Handshake Event heeft als doel bedrijven en laatstejaarsstudenten uit de professionele bachelor Elektronica-ICT met elkaar in contact te brengen in functie van het zoeken naar een stageplaats.

Tijdens het event kan er uitgebreid over de interesses van de studenten in de bachelorprojecten gesproken worden. Alle studenten hebben de mogelijkheid om hun cv via een online formulier te uploaden. Tijdens het event zal u als bedrijf simpelweg de badge van de student kunnen scannen met uw PC om zijn/haar CV rechtstreeks te kunnen zien. Vervolgens kan u digitale aantekeningen maken bij deze CV en deze opslaan om later opnieuw te bekijken. 
Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Bachelorprojecten

Als bedrijf bespreekt u ter plaatse de stageopdracht met de potentiële stagiair. Indien er een match is tussen u en de student waarbij beslist wordt de stage bij uw bedrijf te laten doorgaan wordt de opdracht vooraf grondig door ons gescreend.

Na goedkeuring kan overgegaan worden tot ondertekening van de stageovereenkomst.

De stageperiode start op 10 februari 2020 en eindigt ten vroegste op 29 mei 2020, met een minimum van 13 volle werkweken. Tijdens deze periode volgen ze het werkregime en worden ze in het werkveld gedompeld voor een authentieke ervaring. Het is dus nooit toegelaten dat de junior-collega van thuis mag werken en moet elke afwezigheid en laattijdigheid melden. Indien er op een andere locaties gewerkt wordt, hetzij uitzonderlijk voor een evenement of training, hetzij structureel als deel van de opdracht, moet dit voortijd gemeld worden via e-mail.

Verder werken ze voornamelijk (minstens 80% van de tijd) aan een praktisch onderzoeksproject binnen het bedrijf. Er mag gevraagd worden om andere typische Elektronica-ICT taken uit te laten voeren, indien dit niet de opdracht gaat overheersen. Ze sluiten de werkervaring dan af met het schrijven van een application note waarin de resultaten van hun opdracht worden besproken. Er zal discreet omgegaan worden met alle informatie en resultaten en u mag als bedrijf eisen dat de volledige versie geheimgehouden wordt tussen u, de junior-collega en het onderwijsteam. Echter wordt er ook een tweede publieke versie verwacht (één A4 bestaande uit abstract en conclusie) die wel publiek gemaakt wordt. Het is aan de junior-collega om te zorgen dat er met uw goedkeuring enkel gegevens in staan die gepubliceerd mogen worden.

Tot slot verwachten we van de begeleider dat hij projectmatig de junior-collega bijstuurt, zijn werkhouding en -ijver beoordeeld en zowel deel neemt aan de kick-off op 21 februari 2020 en eindverdediging als jury op 23 juni 2020.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Praktisch

Per tafel voorzien we een vermelding van bedrijfsnaam en een badge per ingeschreven deelnemer. Om praktische redenen worden banners en gadgets niet toegestaan. Rekening houdend met de beschikbare ruimte is het aantal tafels per bedrijf beperkt tot max. 2, met een max. van 3 personen per tafel. Deelname is geldig na ontvangst van online inschrijving (1 inschrijving = 1 tafel + max 3 collega's).

Iedere standhouder kan zelf aangeven voor welke opleiding/afstudeerrichting hij opdrachten aanbiedt door de stickers, beschikbaar op de stand, aan te brengen op het naambordje

- Rood voor Applicatie Ontwikkeling

- Groen voor Software Management

- Blauw voor Systemen en Netwerken

- Geel voor Elektronica-ICT

- Wit voor Switch2IT

 


Handleiding Badgesysteem


Contact

Hogeschool PXL - Gebouw D (Congress)

Elfde Liniestraat 26, 3500 Hasselt

 

Route 

Prijs
Deelnameprijs: €200,00 (excl. BTW) per tafel


Door in te schrijven geeft u aan akkoord te zijn met de volgende annuleringsvoorwaarden:

Annuleringsvoorwaarden (voor betalende activiteiten)Uw inschrijving kan kosteloos geannuleerd worden tot 5 werkdagen voor de dag van de activiteit, enkel via e-mail naar wies.bijnens@pxl.be. Indien de annulering later bij ons toekomt, ongeacht de reden, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail met akkoord van het vervangende bedrijf. In geval van no-show of laattijdige annulering zal de deelnameprijs alsnog gefactureerd worden.

Er worden broodjes en drank voorzien voor alle deelnemers