Online Handshake Event

Graduaat Programmeren

Graduaat Systeem- & netwerkbeheer

Tussen 23 juni 2020 en 25 juni 2020 

Online event

Werkplekleren


Hogeschool PXL startte dit academiejaar met zestien nieuwe graduaatsopleidingen, waaronder het graduaat Programmeren en Systeem- & Netwerkbeheer. In deze opleidingen willen we mensen vormen die zowel sterk zijn in het programmeren van softwaretoepassingen en IT-infrastructuren kunnen optimaliseren.

Typisch voor graduaatsopleidingen is dat het gaat om een kortdurende praktijkgerichte opleiding in het hoger onderwijs waarvan de afgestudeerden onmiddellijk inzetbaar zijn in het werkveld. Een van de grote vernieuwingen zit in het werkplekleren.
1/3 van de studieomvang wordt vorm gegeven door werkplekleren (leren door te doen) in een bedrijf/organisatie.

Door het grote succes van onze opleiding zijn we op zoek naar werkplekken die onze studenten vanaf oktober 2020 voor minimaal 2 dagen/week op de werkvloer willen ontvangen.

Het grote voordeel is dat je de student onbezoldigd gedurende 1 jaar kan vormen zodat hij nadien onmiddellijk inzetbaar is in uw organisatie.

Odoo tekst en afbeelding blok
Zoektocht naar een werkplek

Het Online Handshake Event heeft als doel bedrijven en graduaatstudenten uit de opleidingen Programmeren en Systeem- & netwerkbeheer met elkaar in contact te brengen in functie van werkplekleren.

Tijdens het online event kan er uitgebreid over de interesses van de studenten gesproken worden.  Alle studenten hebben de mogelijkheid om hun cv met u te delen tijdens het online gesprek.

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Voorbereiding

Wij vragen de studenten zich grondig voor te bereiden door uw bedrijfsprofiel op onze job pagina op voorhand door te nemen. Op basis daarvan kunnen zij doelgericht kiezen welke partners zij zullen ontmoeten. Meer informatie over deze online tool en het ingeven van uw profiel ontvangt u één van de volgende dagen. 

Het werkplekleren start begin oktober 2020 en eindigt eind mei 2021.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Praktisch

Tijdens het eerste semester zal werkplekleren doorgaan vanaf 5/10/2020 tem 15/01/2021 op woensdag en donderdag.  Dit semester wordt vanaf 18/1/2021 afgesloten met een examenperiode van 3 weken.  Tijdens het tweede semester zal de student drie dagen werkplekleren (woensdag, donderdag en vrijdag) vanaf 15/02/2021 tem 31/05/2021, ook dit semester wordt afgerond met een examenperiode en een graduaatsproef.

                  

Wat als er een match is?

Wanneer er een match is met een student dan contacteert het bedrijf de student persoonlijk voor een vervolggesprek en om de verdere verwachtingen in kaart brengen.
Na dit vervolggesprek staat de student ervoor in om het bedrijf de nodige contracten bezorgen.  Deze documenten worden ingevuld en ondertekend door drie partijen (werkplek/student/hogeschool PXL).
Na ondertekening door het bedrijf mogen ze terug bezorgd worden aan de student zodat hij/zij de documenten kan ondertekenen waarna deze doorgestuurd worden naar onze diensten @Hogeschool PXL.
Wanneer de volledige administratie is afgerond krijgt u een kopie van het ondertekende contract en kan het werkplekleren starten.

             

Noteer alvast in uw agenda

Kick-off werkplekleren: 01 oktober 2020Graduaatscoördinator 
Programmeren

Natacha BruggenGraduaatscoördinator
Systeem- en netwerkbeheer

Joeri Gerrits

Contact

Departementaal ondersteuner

 


Locatie

Online via career center