Handshake Event

Graduaat Programmeren

Graduaat Systeem- & netwerkbeheer

Dinsdag 26 mei 2020 18u00-21u00

Hogeschool PXL- Gebouw D (PXL-Congress)
Zoektocht naar een werkplek

Het Handshake Event heeft als doel bedrijven en graduaatstudenten uit de opleidingen Programmeren en Systeem- & netwerkbeheer met elkaar in contact te brengen in functie van werkplekleren.

Tijdens het event kan er uitgebreid over de interesses van de studenten gesproken worden.  Alle studenten hebben de mogelijkheid om hun cv via een online formulier te uploaden. Tijdens het event zal u als bedrijf simpelweg de badge van de student kunnen scannen met uw PC om zijn/haar CV rechtstreeks te kunnen zien. Vervolgens kan u digitale aantekeningen maken bij deze CV en deze opslaan om later opnieuw te bekijken. 

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Werkplekscan

Wij vragen de studenten zich grondig voor te bereiden door de werkplekscan van de bedrijven op voorhand door te nemen. Op basis daarvan kunnen zij doelgericht kiezen welke partners (standen) zij zullen bezoeken. Het is daarom belangrijk tijdig uw werkplekscan in te dienen. De werkplekscan per opleiding kan u bezorgen aan het departementaal secretariaat tot  15 mei 2020. 

Het werkplekleren start begin oktober 2020 en eindigt eind mei 2021.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Praktisch

Per tafel voorzien we een vermelding van bedrijfsnaam en een badge per ingeschreven deelnemer. Om praktische redenen worden banners niet toegestaan. Rekening houdend met de beschikbare ruimte is het aantal tafels per bedrijf beperkt tot max. 2, met een max. van 3 personen per tafel. Deelname is geldig na ontvangst van online inschrijving (1 inschrijving = 1 tafel + max. 3 collega's).

Iedere standhouder kan zelf aangeven voor welke graduaatsopleiding hij werkplekleren aanbiedt door de stickers, beschikbaar op de stand, aan te brengen op het naambordje

- Rood voor Programmeren

- Groen voor Systemen & Netwerken

 


Inschrijving
graduaat Programmeren


Graduaatscoördinator 
Programmeren

Natacha Bruggen

Inschrijving
graduaat Systeem- en netwerkbeheer


Graduaatscoördinator
Systeem- en netwerkbeheer

Joeri Gerrits

Contact

Departementaal secretariaat

 


Locatie

Hogeschool PXL
Gebouw D (PXL-Congress)
Elfde Liniestraat 26, 3500 Hasselt

Route 

Catering

Er worden broodjes en drank voorzien voor alle deelnemers