/

Senhive: Sensors & Services

Sint-Truiden,

Ontmoet ons online op 12/11

Onderstaand vind je de verschillende tijdstippen en links waarop je ons online kan ontmoeten.

deelname is mogelijk na het invullen van je sollicitatie.


TijdstipLink
...u... - ...u...Teams
...u... - ...u...Zoom


Korte samenvatting van de stageopdracht:  

Senhive is een bedrijf dat zich focust op het domein van "Sensors as a Service", waarbij we ons richten op branddetecte, drone detectie en communicatiehulpmiddelen. Binnen ons productgamma hebben we een nieuw prototype ontwikkeld voor de detectie van "remote identification" signalen van drones. Hoewel wij onze data vooral integreren met bestaande systemen, wensen we een demo applicatie uit te brengen die in staat is om de gedetecteerde drones te visualiseren. Hiervoor zal een analyse moeten gebeuren van verschillende GIS en mapping-visualisatie platformen om dan binnen één systeem de volledige flow van detectie tot visualisatie te implementeren. 

Korte samenvatting van de onderzoeksopdracht:  

Om in een volgende stap tot een sluitende selectie van GIS-software te komen, is het noodzakelijk alle technische, functionele en operationele eisen gedetailleerd te verzamelen en uit te werken. Daarbij dient onderzocht worden of er conflicterende eisen zijn of vrijheidsgraden bij bepaalde eisen. Deze stap dwingt om reeds een aantal cruciale keuzes te maken die de verdere ontwikkeling en onderzoek naar een oplossing sturen. Er bestaan verschillende commerciële en open source GIS software pakketten. De commerciële pakketten hebben vaak het voordeel dat er al meer standaard ontwikkeling op is doorgevoerd, en dat er ondersteuning voor wordt geboden. Het nadeel is dat voor deze software een bepaalde prijs betaald moet worden. Open source software heeft ook vaak een uitgebreid aanbod aan features, maar vaak is hier toch nog development op maat voor nodig. In deze taak wensen we een analyse te maken van het aanbod van GIS-softwarepakketten, rekening houdende met de volgende eisen:

• Installatiegemak
• Uitbreidbaarheid
• Kost
• Mogelijkheid tot toevoegen van 3d volumes
• Combineerbaarheid met (demo) visualisatietool live data

Deze stageopdracht is geschikt voor studenten uit de richting:

Bachelor Elektronica-ICT

Extra Info

De huidige omgeving bestaat uit hardware sensoren die via http calls gedetecteerde remote ID pakketten doorstuurt. Deze worden opgeslagen in een mariadb database en via rabbitmq doorgestuurd voor verdere verwerking (fusion, multilateratie, en integratie met externe systemen). De huidige visualisatie van de demo omgeving gebeurt in grafana.

Omgeving

Web: CSS, Javascript, PHP, Angular, ..., Andere 

Inleidende activiteiten/verwachtingen
 Sollicitatiegesprek
 CV
 Vergoeding/tegemoetkoming in verplaatsingskosten

 

Locatie stage

Lichtenberglaan 1090 3800 Sint-Truiden 

Contactpersoon

 Edwin Walsh +32497642745 edwin@senhive.com

Senhive-Sencors&Services.pdf