/

RCCU Limburg Automotive - Data veiligstellen met Raspberry Pi

Ontmoet ons online op 12/11

Onderstaand vind je de verschillende tijdstippen en links waarop je ons online kan ontmoeten.

deelname is mogelijk na het invullen van je sollicitatie.


TijdstipLink
9.00u - 12.00uTeams
12.30u - 16.00uTeams


Korte samenvatting van de stageopdracht:  
Ontwikkelen van tooling om op semi-automatische wijze via een Raspberry Pi digitale gegevens uit auto's te veilig te stellen. Dit houdt zowel algemene data in (chassisnummer, Bluetooth/Wifi MAC-adressen,..) als data uit specifieke navigatiemodules (gps-locaties,..).

Voor het project zal voornamelijk Python gebruikt worden in combinatie met een Raspberry Pi en eventuele HAT's met uitbreidingsmodules.

Korte samenvatting van de onderzoeksopdracht:

Onderzoek doen naar mogelijke frameworks die in aanmerking komen voor de implementatie van het project met het oog op flexibele uitbreiding ervan (toevoegen van nieuwe navigatiemodules,..).

Deze stageopdracht is geschikt voor studenten uit de richting:
 
Bachelor Elektronica ICT
Bachelor Toegepaste Informatica - Applicatie Ontwikkeling (Keuzetraject Full Stack Development)

Inleidende activiteiten/verwachtingen
 Sollicitatiegesprek
 CV
 Vergoeding/tegemoetkoming in verplaatsingskosten

 

Locatie stage

 

Contactpersoon

 

Federale Gerechtelijk Politie Limburg (RCCU).pdf