/

PXL Smart-ICT: Uitreiken en valideren van opleidingscertificaten

--Hogeschool PXL - Smart ICT--

Ontmoet ons online op 12/11

Onderstaand vind je de verschillende tijdstippen en links waarop je ons online kan ontmoeten.

deelname is mogelijk na het invullen van je sollicitatie.

TijdstipLink
10u - 12uTeams meeting 1 
13u - 15uTeams meeting 2 Kies een tijdsslot in de volgende Doodle:

https://doodle.com/poll/675xbw2pi3vaurw8   

Korte samenvatting van de stageopdracht  

De student ontwikkelt een platform op basis van blockchain-technologie waarop opleidingscertificaten kunnen uitgereikt en gevalideerd worden.

Momenteel verloopt het proces van het uitreiken en controleren van certificaten op een vrij stroeve, analoge manier (i.e. vaak via papieren certificaten en per post). Met dit project willen we dit proces versnellen door te digitaliseren, maar toch de betrouwbaarheid vrijwaren. Daarom wordt een blockchain-platform ingezet om er voor

te zorgen dat de authenticiteit van het document en de identiteit van de betrokken partijen verzekerd zijn.

Op het platform zullen cursisten de mogelijkheid moeten hebben om behaalde certificaten in te kijken of te downloaden, een organisatie moet een opleiding kunnen inplannen en hier voor certificaten kunnen uitreiken, en een derde partij moet kunnen valideren of een cursist een certificaat heeft behaald van een bepaalde opleiding.

Korte samenvatting van de onderzoeksopdracht

Er zijn meerdere onderzoeksthema's mogelijk waaruit kan gekozen worden; hier enkele voorbeelden:

1) De student onderzoekt verschillende manieren om gebruikers op een zo veilig mogelijke manier te authenticeren (vb. it's me, e-id, tokens, ...) Er wordt ook gekeken naar uitzonderingen en hoe daar mee om te gaan (vb. mensen die tijdelijk geen identiteitskaart hebben)

2) De student onderzoekt in detail op welke manier de privacy van alle betrokken partijen op een wettelijk correcte manier kan gewaarborgd worden, volgens de geldende GDPR richtlijnen.

Deze stageopdracht is geschikt voor studenten uit de richting

Bachelor Toegepaste Informatica - Applicatie Ontwikkeling (Keuzetraject Full Stack Development)

Extra Info

De student mag zelf mee bepalen welke webtechnologie hij gebruikt om het systeem te realiseren. Wel wordt verwacht dat de SettleMint API gebruikt wordt om de achterliggende blockchain-implementatie te verzekeren.

Omgeving

Web: CSS, Javascript, PHP, Angular, ..., Andere

Inleidende activiteiten/verwachtingen


 Sollicitatiegesprek

 CV

 Vergoeding/tegemoetkoming in verplaatsingskosten


 

Locatie stage

 

Contactpersoon

 

PXL Smart ICT: Uitreiken en valideren van opleidingscertificaten.pdf