/

PXL Smart-ICT: Slimme deurbel

--Hogeschool PXL - Smart ICT--

Ontmoet ons online op 12/11

Onderstaand vind je de verschillende tijdstippen en links waarop je ons online kan ontmoeten.

deelname is mogelijk na het invullen van je sollicitatie.


TijdstipLink
10u - 12uTeams meeting 1 
13u - 15uTeams meeting 2 


Kies een tijdsslot in de volgende Doodle:

https://doodle.com/poll/675xbw2pi3vaurw8   

Korte samenvatting van de stageopdracht

De student werkt een systeem uit dat gebruikt kan worden als slimme deurbel.

In de context van een zorgbehoevend persoon die nog zelfstandig thuis woont wordt er een slimme deurbel gerealiseerd die zelf mee kan bepalen wie er voor de deur staat, en de bewoner hiervan op de hoogte stellen.

De student start met het uitvoeren van een marktonderzoek naar bestaande deurbellen en/of camera's die kunnen gebruikt worden voor dit doel. Hiervan dient bepaald te worden in welke mate zij reeds bepaalde functionaliteit in deze richting bevatten, en in welke mate het eenvoudig is bestaande functionaliteit uit te breiden met gezichtsherkenning of andere features.

Vervolgens wordt vertrokken vanop een basisopstelling waarbij een foto van een persoon verwerkt wordt en met een bepaalde mate van zekerheid gelabeld wordt als een bekende of onbekend persoon. Vervolgens wordt op basis van deze input de bewoner op de hoogte gesteld van wie er zich voor de deur bevindt (vb. met auditieve feedback).

Dit basisconcept wordt eerst geconsolideerd, en dan stapsgewijs uitgebreid om de betrouwbaarheid en veiligheid te verbeteren. De student kan hier zelf mee bepalen in welke richting het project gaat. Er kan gekeken worden naar “liveliness”, om te voorkomen dat het systeem misleid wordt met foto’s of schermen; er kan gekeken worden naar het robuuster maken van het systeem tegen veranderingen in het uiterlijk van personen (veroudering, accessoires, positionering, enz.).

Korte samenvatting van de onderzoeksopdracht

Dit kan de marktstudie zijn (zie hoger) in combinatie met enkele prototypes, of een vergelijking van enkele gezichtsherkennings-bibliotheken.

Deze stageopdracht is geschikt voor studenten uit de richting

  • Bachelor Toegepaste Informatica - Applicatie-ontwikkeling (Keuzetrack Full Stack Development)

  • Bachelor Toegepaste Informatica - Applicatie-ontwikkeling (Keuzetraject AI & Robotics)

Extra Info

Het onderdeel rond gezichtsherkenning zal hoogstwaarschijnlijk in Python gebeuren, gezien de meeste AI bibliotheken in Python worden gebruikt.

De taal en omgeving waarin de end-user applicatie zal gemaakt worden kan nog besproken worden samen met de stagiair zelf. Deze client applicatie zal ofwel een mobiele toepassing zijn (Android / iOS / React Native / ...), ofwel een web-applicatie (HTML, JavaScript, PHP, ...), ofwel een standalone toepassing (taal naar keuze vb Python, Java, ...).


Omgeving

Web: CSS, Javascript, PHP, Angular, ..., Mobile: Android, iOS, Windows, ..., Andere, Python

Inleidende activiteiten/verwachtingen

 Sollicitatiegesprek

 CV
 Vergoeding/tegemoetkoming in verplaatsingskosten

 

Locatie stage

 

Contactpersoon

 

PXL Research: slimme deurbel