/

H.Essers

--H.Essers--

Ontmoet ons online op 12/11

Onderstaand vind je de verschillende tijdstippen en links waarop je ons online kan ontmoeten.

deelname is mogelijk na het invullen van je sollicitatie.


TijdstipLink
8u - 9uTeams
11u - 12uTeams:
15u - 16uTeams
19u - 20uTeams


Korte samenvatting van de stageopdracht:  

In onze magazijnen gebeuren talloze verplaatsingen. Medewerkers krijgen er opdrachten om producten van A naar B te verplaatsen. Vragen die hierbij rijzen zijn: 

Waar bevinden zich de producten?
Wat is de meest efficiënte route om van A, via C en D, naar B te gaan.

Gebruikmakend van een progressive web app willen we dit process optimaliseren. Verscheidene pistes kunnen hierbij verkend en uitgewerkt worden:

1. een visualisatie (2D of 3D) van de product locatie
2. route optimalisatie  ('traveling salesman'), benchmarking met bestaande algoritme
3. route visualisatie (2D of 3D)

Verder kan een visualisatie van een route-heatmap belangrijke inzichten opleveren voor de verbetering van de processen en inrichting van het magazijn.

Deze app zal gedeeltelijk geïntegreerd worden met H.Essers WMS maar kan door de stagiair wat betreft UX/UI en technisch design, in samenspraak met de specialisten van H. Essers IT, volledig zelf worden ontwikkeld

Korte samenvatting van de onderzoeksopdracht:  

De stagiair kan een onderzoek uitvoeren in het kader van het 'traveling salesman'-probleem. Welke parameters spelen ermee bij de algoritmes? Hoe kunnen de algoritmes efficiënt geïmplementeerd worden.  

Ook rond de visualisatie technologie kan onderzoek gedaan worden. Welke 2D/3D Frameworks bestaan er? Via een vergelijkingsmatrix tot praktische conclusies komen.

Deze stageopdracht is geschikt voor studenten uit de richting:

Bachelor Toegepaste Informatica - Applicatie Ontwikkeling (Keuzetraject Full Stack Development)

Verantwoordelijkheden

grooming User Stories

programmatie

demo's

Uitdagingen

combinatie visualisatie & algoritmes

UX

 

Must Have

de H.Essers 'spirit'

 

Wat is geweldig aan de baan?

·         Inspraak bij grooming van de User Stories

·         meerdere tussentijdse demo's samen met eindgebruikers

Inleidende activiteiten/verwachtingen
 Sollicitatiegesprek
 CV
 Vergoeding/tegemoetkoming in verplaatsingskosten

 

Locatie stage

 

Contactpersoon

 

H.Essers.pdf