/

Cegeka Hasselt: Using open source tools to validate network configuration

Hasselt,

Ontmoet ons online op 12/11

Onderstaand vind je de verschillende tijdstippen en links waarop je ons online kan ontmoeten.

deelname is mogelijk na het invullen van je sollicitatie.


TijdstipLink
8u-17uTeams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjAyYzgxMDctY2M1Mi00Zjc2LTlkOTgtMDU4NTJmN2ZiZDM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242151053-0193-47aa-9e81-effd81f772cc%22%2c%22Oid%22%3a%22122cbd68-506c-4483-b076-6605ab278e0b%22%7d


Korte samenvatting van de stageopdracht:  

Netwerk & Security engineers moeten als maar meer complexe taken uitvoeren op als maar grotere omgevingen. Zowel on-prem of in een cloud omgeving.

De bestaande tools die we kennen zoals monitoring (reactief), State validatie (Ansible) (reactief/onvolledig) of emulators voldoen niet. Batfish is een open source tool om proactief geautomatiseerde netwerk analyses te doen. Zo kan Batfish configuratie settings auditeren. Valideren dat verkeer effectief op de correcte manier van A naar B gaat in de data plane.

Het kan zelfs firewalls analyseren. In deze stage ga je op onderzoek en evalueer je dit product. Je bouwt een CI/CD pipeline voor je LAB netwerk.

Je doet voortdurend testing (continious testing). Je test 'what-if' scenarios. Zin om op onderzoek te gaan in de boeiende netwerk & security wereld?

Meerwaarde voor de student

• Projectmatig te werk gaan.

• Je komt in aanraking met allerlei netwerk en security producten.

Vereisten

• Kennis van Python is een plus!

• Een uitgesproken en aantoonbare motivatie.

Solliciteren?

1) Surf naar www.cegeka.be/stageplaatsen en upload je CV.

2) Kom op gesprek en toon ons je skills.

3) Ontvang gerichte feedback.

Cegeka:

Cegeka is a leading European IT solutions provider and family-owned company.

We specialize in cloud services, security and optimization of infrastructure and business processes and take care of the development and integration of applications, eco-systems and software platforms. Cegeka was founded in 1992 by André Knaepen and has its headquarters in Hasselt, Belgium. In 2019, the group achieved a turnover of 561 million and employs more than 5,000 people in Europe with offices in the Benelux, Germany, Austria, Romania, Italy, the Czech Republic, Slovakia, France, Russia and Moldavia.

We also have two Cegeka-owned high performance data centers: one in Belgium (Hasselt) and one in the Netherlands (Geleen).

As a family-owned IT solutions provider founded on craftmanship, we work in close cooperation with our customers. Our customers are businesses,

organizations and governmental agencies. They are active in different industries like Agri & Food, Aviation, Mobility, Social & Government, etc. 

Deze stageopdracht is geschikt voor studenten uit de richting:
 
Bachelor Toegepaste Informatica - Systeem en netwerkbeheer

 
 


Inleidende activiteiten/verwachtingen
 Sollicitatiegesprek
 CV
 Vergoeding/tegemoetkoming in verplaatsingskosten

 

Cegeka Hasselt

 

yasmine.simons@cegeka.com

 

Stageopdracht_Cegeka-Using open source tools to validate network configuration.pdf