/

Cegeka Hasselt: Supporting tools in the roll out of the security guidelines’

Hasselt,

Ontmoet ons online op 12/11

Onderstaand vind je de verschillende tijdstippen en links waarop je ons online kan ontmoeten.

deelname is mogelijk na het invullen van je sollicitatie.


TijdstipLink
8u-17uTeams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjAyYzgxMDctY2M1Mi00Zjc2LTlkOTgtMDU4NTJmN2ZiZDM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242151053-0193-47aa-9e81-effd81f772cc%22%2c%22Oid%22%3a%22122cbd68-506c-4483-b076-6605ab278e0b%22%7d


Korte samenvatting van de stageopdracht:

Opdracht: Supporting tools in the roll out of the security guidelines’ In de afgelopen periode werd hard gewerkt aan richtlijnen rond security en het gebruik van Open source componenten. Om deze richtlijnen tot bij de teams te krijgen op een goede manier willen we via 2 kanalen werken: -Een platform uitwerken om die info bij de ontwikkelaars te krijgen en een tooltje om een project backlog te genereren en eventueel te syncen met een tool zoals JIRA. DIt platform dient compatibel te zijn met onze Microsoft omgeving in Teams/Sharepoint/Office 365 -Het uitwerken van 2 e-learnings rond open source en rond security, bij voorkeur in het tool Articulate 360  

Korte samenvatting van de onderzoeksopdracht:  

Hoe communiceer ik naar een brede gemeenschap en kan ik hen activeren om op de juiste manier te werken Opbouw van kennis rond security binnen applicatie ontwikkeling

Deze stageopdracht is geschikt voor studenten uit de richting:

Bachelor Toegepaste Informatica - Software Management

Inleidende activiteiten/verwachtingen
 Sollicitatiegesprek
 CV
 Vergoeding/tegemoetkoming in verplaatsingskosten

 

Locatie stage

 

Contactpersoon

 

Stageopdracht_Cegeka-Supporting tools in the roll out of the security guidelines.pdf