/

Cegeka Hasselt:Opdracht: Managed Security - To protect and serve!

Hasselt,

Ontmoet ons online op 12/11

Onderstaand vind je de verschillende tijdstippen en links waarop je ons online kan ontmoeten.

deelname is mogelijk na het invullen van je sollicitatie.


TijdstipLink
8u-17uTeams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjAyYzgxMDctY2M1Mi00Zjc2LTlkOTgtMDU4NTJmN2ZiZDM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242151053-0193-47aa-9e81-effd81f772cc%22%2c%22Oid%22%3a%22122cbd68-506c-4483-b076-6605ab278e0b%22%7d


Inhoud:

In deze stage ga je een 'managed security' dienst van A tot Z opstellen en uitwerken: Bvb: Veel firewalls hebben een IPS/IDS module ingebouwd. Zo'n IPS gebruikt CVE of

CVSS scores als parameter om kritische vulnerabilities te classificeren. Elke firewall vendor houdt een database bij waarin signatures zitten die patronen herkennen.

Als een patroon herkend wordt (een hacker probeert een bepaalde vulnerability te misbruiken) dan zal de firewall dit tegenhouden.

Jouw opdracht bestaat er in te onderzoeken hoe dit over verschillende firewall leveranciers heen werkt. Je bouwt een labo omgeving en maakt je de functionaliteit meester.

Je kijkt hoe deze database opgebouwd is en hoe je optimaal gebruik kunt maken van deze bescherming. Je bekijkt wat de relatie is met de omgeving van een klant en deze bescherming.

Je bouwt rapportage rond de security dienst in Splunk. Bovenstaand voorbeeld zou een opdracht kunnen zijn. We kijken bij de start van je stage welke dienst we samen gaan uitbouwen!

Het Mitre Att&ck framework kan je alvast bekijken. Je zal er vast wel wat ideeën opdoen!

Meerwaarde voor de student

• Je leert omgaan met security producten.

• Je krijgt praktisch inzicht hoe deze producten werken.

• Je leert op een projectmatige manier werken.

Vereisten

Een uitgesproken en aantoonbare interesse in security!

Deze stageopdracht is geschikt voor studenten uit de richting:

Bachelor Toegepaste Informatica - Systeem en netwerkbeheer

1) Surf naar www.cegeka.be/stageplaatsen en upload je CV.

2) Kom op gesprek en toon ons je skills.

3) Ontvang gerichte feedback.

Cegeka

Cegeka is a leading European IT solutions provider and family-owned company. We specialize in cloud services, security and optimization of infrastructure and business processes and take care of the development and integration of applications, eco-systems and software platforms. Cegeka was founded in 1992 by André Knaepen and has its headquarters in Hasselt, Belgium. In 2019, the group achieved a turnover of 561 million and employs more than 5,000 people in Europe with offices in the Benelux, Germany, Austria, Romania, Italy, the Czech Republic, Slovakia, France, Russia and Moldavia.

We also have two Cegeka-owned high performance data centers: one in Belgium (Hasselt) and one in the Netherlands (Geleen). As a family-owned IT solutions provider founded on craftmanship, we work in close cooperation with our customers. Our customers are businesses, organizations and governmental agencies. They are active in different industries like Agri & Food, Aviation, Mobility, Social & Government, etc. 

 
 

Inleidende activiteiten/verwachtingen
 Sollicitatiegesprek
 CV
 Vergoeding/tegemoetkoming in verplaatsingskosten

 

Cegeka Hasselt

 

yasmine.simons@cegeka.com

 

Stageopdracht_Cegeka-Managed Security - To protect and serve.pdf