20190307-Ontbijt rond gendergelijkheid en empowerment


Voor welke groep studenten?

Aantal toegelaten studenten

0

Door

Contactpersoon :

Vereiste voorkennis

Voorbereiding voor de studenten

Praktisch:

Datum: 7 maart 2019

Tijdstip: 06:30 - 07:30

Locatie: