Werkveldcommissie Toegepaste Informatica


Voor welke groep studenten?

Aantal toegelaten studenten

0

Door

Contactpersoon :

Vereiste voorkennis

Voorbereiding voor de studenten

Praktisch:

Datum: 4 juli 2019

Tijdstip: 02:00 - 04:00

Locatie: